fredag 31 december 2010

Förståelse vad är det

I en artikel om Tomas Kroksmark om lärare undervisning och skolans uppdrag så citeras följande som är hämtat ur  Sydsvenskan:
”Begreppet förståelse nämns i den nuvarande läroplanen, men det finns ingen diskussion om hur man får elever att förstå. I den svenska pedagogiska forskningen har denna fråga kommit i skymundan”.   
Jag besöker internet och hittar följande:
"Han saknar förmodligen förståelse för hur jag har det på dagarna. Hon har god förståelse för differentialkalkylen." 
Jag funderar förstås på om de här två sorterna av förståelse har några likheter. I inlägget Jag drömmer om att bli effektivare från bloggen Tysta tankar diskuteras motsatsen mellan snabbhet och förståelse med utgångspunkten snabbläsning och jag observera att den viktigaste faktorn för min läshastighet är förförståelse och att den för skönlitteratur varierar från 0,5 - 1,5 sidor per minut dvs stor variation. Följande förklaringar till förståelse hittar jag i svenska akademiens ordbok:
"begripande", "inseende av det berättigade (av ngt); omfattande (av ngn l. ngt) med erkännande o. sympati, uppskattning; förstående intresse (för ngt)", "samförstånd, uppgörelse, överenskommelse"
Det finns lite att fundera kring?Fakta som sjunger

Jag avnjuter ännu en gång Tysta tankar och specifikt inlägget To make data sing där Hans Roslings härliga lek med statistik bildar grunden för ett kommentarsflöde kring engagemang, kring hur unika människor skapar sammanhang och hur det hänger ihop med skolan. Avslutningspunkt för mig blev en parallell med rosens unika kronblad och dessa härliga helhet.

Den gudarna älskar

Jullovets stora bokläsning har blivit "Den gudarna älskar" av Gunnar Ohrlander och det har varit som ett enormt hyllbygge där jag kunnat placera in mina upplevelser av svensk skolpolitik. Öpedagogen berättar om sitt möte med den här och följer upp det med Den gudarna älskar del 2 Bombadill är inte först med att göra denna upptäcktsresa, boken kom sommaren 2009 men han rekommenderar resan för alla som vill förstå lite mer.

torsdag 30 december 2010

Att brinna för läraryrket

"Visst kan man brinna utan att bli utbränd. Den bästa lärare jag någonsin har haft är otroligt lågmäld och otroligt lyssnande. Han älskar sitt arbete och sina ämnen och det kom fram, det spred sig och det gnistrade även i hans mycket eftertänksamma och bruna ögon.
Någon kanske skulle kalla honom ljum för att han inte genast ger svar på frågor utan låter eleverna fundera själva – reflektera."
Gertie Hammarberg Tersmeden berättar i en kommentar om den här sköna läraren och jag tänker på min biologilärare med samma återhållsamma stil men vars ögon kunde gnistra mitt på mossen, i skogssluttningen och böjd över något litet vid bäckkanten.
"Du får inte en 1-åring att sitta still och vara med på en samling om du inte levererar en väldigt bra föreställning, det lovar jag dig. Och du behöver göra det varje gång! Slackar du något en dag, då lyfter barnen på rumpan eller börjar pilla på kompisen bredvid"
Maths berättar från förskolans värld men det här med att leverera gäller alla åldrar. På gymnasiet kan du få ha en dålig lektion på gamla meriter men den som överutnyttjar det, kommer att upptäcka att vägen tillbaka till elevernas förtroende är oerhört svår.
Att brinna för läraryrket måste vara som hemmets härd en eld som i första hand hela tiden sköts om. En färd mot den oändliga horisonten ska inte ta några pauser.


onsdag 22 december 2010

Fram med pengarna!

Jag läser Skolans ansvar att motverka nätmobbing och känner så starkt för de som råkar illa ut. Ja, vi vill att skolan ska ta mer ansvar för att skydda våra barn.

Mot en bakgrund med kraftigt sjunkande kunskapsresultat i skolan. Mot en bakgrund där omvårdnadsuppdraget i skolans värld hela tiden betonats mer och mer på bekostnad av kunskapsuppdraget. Mot en bakgrund med läraryrket som ett yrke hårt drabbat av sjukskrivningar med sin grund i en allt mer pressad yrkesroll. Mot den bakgrunden är det viktigt att Avgränsa läraruppdraget, det är viktigt för eleverna. Dagens skola sviker om och om igen elevernas behov av kunskap och dömer dem till sämre livsmöjligheter.  Nu får det vara sluta med nedskärningar på skolans viktigaste område.

Det är då viktigt att andra delar av samhället inte missar sin del av ansvaret. Ifall föräldrar, sociala myndigheter, organisationer och alla andra inte också ökar sitt ansvarstagande i dessa frågor så lyckas inte insatserna. Skolans ansvar är ingen ursäkt för andra att backa från sitt ansvar.

Det är dock i nuläget framför allt viktigt att inte skolans huvuduppdrag drabbas av ytterligare nedskärningar. Nya uppdrag ska täckas in med minst motsvarande mängd nya resurser. Fram med pengarna!

http://www.freedigitalphotos.net/images/Money_g61-Gold_p24512.html

måndag 20 december 2010

Det hänger på undervisningen

Just det, Det hänger på undervisningen och den första förklaringen är sjunkande skicklighet hos lärarna om nu det allmänna konsensustankarna kring hur viktigt detta är stämmer. Här lyfts dock något helt annat fram som troligast orsaken, nämligen eget arbete, och här beskrivs ett försök med strukturerad helklassundervisning som visar sig var klart och tydligt att föredra. Det är nu dock väldigt många som lyfter fram individualisering som viktigt för att bland annat lyfta fram de svagaste men detta begrepp har varit alltför luddigt och misstolkats avsevärt. Inlägget Möt individerna i grupp diskuterar detta utförligare. Vad gör vi med eleverna?

http://www.freedigitalphotos.net/images/Other_Holidays_and_E_g321-Stack_Of_Books_p21492.html

fredag 17 december 2010

Titanic fortfarande på väg mot isberget!

"Jenny tycker till" tar idag upp Examensrätter för grundskolelärarutbildning och det är dyster läsning för många högskolor som tidigare utbildat lärare. De uppfyller inte ens några ytterst grundläggande kriterier. Jag njuter av ny skollag, ny skolinspektion, krav för examensrätt och bättre uppföljning känns som att det är på gång. Ett stort steg mot bättre svensk skola. Tyvärr så måste optimisten lyfta fram att huvudproblemet inte är löst. Lärarnas sjunkande status och därmed också lärarkårens sjunkande skicklighet. Helena von Schantz belyser detta så väl både i blogg och Newsmill. Titanic får bättre kikare och sådan utrustning men ingen har lagt om rodret än.


Anne-Marie Körling har också en intressant kort försiktig kommentar här

PS. Rasmus (liberal): Atlantångaren till Pisa

Böcker, bibliotek och bragder

När jag var sju så gav min mamma mig en serietidning för varje bok jag läste men hon upptäckte att jag älskade böckerna så mycket att "belöningar" var onödiga. Att läsa en bra bok är numera en belöning jag ger mig själva ibland när jag arbetet mycket. Bibliotek var och är en plats fylld med lycka. Johan Kant diskuterar i inlägget Bibliotek – en hotad kulturinstitution? det här med frihet kontra att odla mångfald som är en av kulturens stora frågeställningar. En fråga där jag hela tiden svänger, jag blir förbannad av att ett gäng kommunister använder våra skattepengar för att i mångfaldens namn kämpa för sin likformighet. Jag älskar dock de icke-marknadsorienterade gamla biblioteken, kulturinstitutioner som byggs av tradititioner och människor som gör sin sak för att de brinner för just den. Tänk att någon skriver om det som de brinner för och fyller sidorna åt mig.
http://www.freedigitalphotos.net/images/Office_and_Stationer_g145-Old_Book_Open_p24289.html

onsdag 15 december 2010

Kraften i att veta sitt uppdrag

I  blogginlägget Avgränsa läraruppdraget, det är viktigt för eleverna diskuteras vilka möjligheter vi har att avgränsa vårt läraruppdrag. Det finns en mängd kraft i att undersöka sina möjligheter och fundera kring sina alternativ.
http://www.freedigitalphotos.net/images/details.php?gid=307&sgid=&pid=16626

måndag 13 december 2010

Lite mer från Gerties uppslagsbok

Demokrati kräver öppenhet är ytterligare ett fint blogginlägg i en viktig fråga.

Här görs ett litet referat av Gerties tidigare texter.

Spana på skolan

Två erfarna lärare skickar iväg bitska, roliga och tänkvärda kommentarer om skolan: skolspanarna.se

Ett långt citat som handlar om de sjunkande svenska kunskapsresultaten.

"Finland har en attraktiv lärarhögskola med forskninganknytning. Sverige har tomma platser och efterfrågar inte akademiska meriter. Viljan att passa barn är viktigare. Vi har personal på skolorna istället för en lärarkår.  Finland har resurser att sätta in stöd till eleverna i ett utbildningsperspektiv. Sverige har omsorg som första prio och sätter in stöd för utagerande beteende hos elever. Det är klart att man missar lite matte och svenska då. Skolspanarna är absolut för omsorg om de unga. Men ska verkligen  läraren, den enda med ett utbildningsuppdrag i elevens liv också sköta omsorgen?"

söndag 12 december 2010

Välfärden 3.0, hjärnkraft, lekfullhet och ansvar

Jag besöker skolutvecklare Pluraword's blogg och läser tankar om hur vi skapar en framtida välfärd, Välfärden 3.0 med de vikigaste ingredienserna och att Hjärnkraft är den bästa vägen dit. Jag kompletterar detta med ett inlägg han har om lekfullhet och jag tänker med stor nostalgi på ungdomens lekar som var en sådan viktig förutsättning för den vuxnes uppfinnande och skapande. Det här speglar jag sen emot något helt annat dvs. ansvar men det gör jag med en tro på att ansvar hänger ihop med riktig frihet och riktiga möjligheter. Jag understödjer tesen att Ansvar gör att man ställer krav från bloggen Lärare är bra att ha.

lördag 11 december 2010

Socialliberalismen ett bra alternativ

Bara ett litet citat från Gertie Hammarberg Tersmeden "Det inger hopp och känns bra att höra och se andra socialliberala, som liksom jag tror att det faktiskt finns ett "alternativ som både ger totalt större frihet och bättre möjligheter för de svaga utan att ta ifrån dem ansvar." :-)

Foto möjligheter !!!!!!

Det finns en otrolig massa möjligheter att använda fria fotografier från nätet. Jag är inte för hårda copyright lagar men däremot tycker jag att man bara bör vara sjysst nog att ange källan när upphovsmannen ber om det och låter oss njuta av hans eller hennes underbara skapelse och vidareförmedla den.

http://www.freedigitalphotos.net/images/Other_Metaphors_and__g307-Exclamation_p22402.html

Ståpäls av kamp för kunskap

De riktigt spännande kemilaborationerna tas bort, vi vågar inte visa nästa generation hur häftig naturen kan vara. Debattprogram där deltagarna väljs efter dokussåpa-meriter istället för kunskap och där kvantitet får dominera över kvalitet. Vi som tror att det är kunskap som ger oss nycklar till att överleva och brinner för uppdraget att skapa förståelse för världen vi lever i. Vi kan få ståpäls när nobelpristagare Andre Geim håller ett brandtal för kunskapstillväxtens möjligheter.


http://www.freedigitalphotos.net/images/Business_People_g201-High_Five_p9504.html

fredag 10 december 2010

Elton John - I'm Still Standing

Elton John på Malmö arena ikväll, ja, jag kommer nog inte gå, resan är för lång men låten "I'm Still Standing" passade dagens humör alldeles utmärkt. Det gäller att orka hålla huvudet högt.


På slutspelsplats

Att läsa Frölunda på slutspelsplats värmer gott i vintermörkret. Frölunda Indians !!!!


torsdag 9 december 2010

Strejka i augusti och september

varje år tills de som styr skolan börjar besinna sig har jag lite som min paradfråga. Här är dock en alternativ form av strejk. Hemska tanke säger jag med ett leende.

Curlingskolan

Curlingskolan måste bort skriver GP's Malin Lernfelt. En av mina favoriter bland bloggarna Tysta tankar kastar sig frejdigt in i debatten med Nu vädrar de storslaget reaktionära skoldebattörerna morgonluft och drar paralleller mellan Malins tankar och förespråkande av aga. Härlig debattglöd. Det kan dock vara intressant att besöka Johan Kant och läsa Polarisering mellan motivation och bedömning och att det är just att nå alla elever som är själva målet. Är det återigen så att de "snälla"  förslagen som ska hjälpa de svaga stjälper just dem. Kanske är det så att Malin har ett viktigt budskap?
PS. Inlägget Inre och yttre motivation ger intressant belysning av problemet.


onsdag 8 december 2010

Min dotter tyckte jag skulle ....

besöka oioioi.se. Jag tycker du ska göra det också ........

Inga förhastade slutsatser, tack

De sjunkande kunskapsresultaten i svensk skola beror på den usla uppföljningen, den sänkta statusen på lärarkåren och dess utbildning och att kunskap fått komma i andra hand alldeles för ofta. SKL och politikerna börjat peka finger åt andra och hitta på lustiga snabbfixar som de själva inte har ansvar för. Här kommer en länk till en artikel som tar död på snacket om att det är invandringens fel Pisa förväntade vi oss något annat. och rubriken visar att vi som är verksamma i skolan har ju redan sett detta komma. Vi har sett effekterna av den stora strömmen obehöriga lärare, dumma direktiv från hobbypolitiker, ............

Att slåss mot väderkvarnar

Helena von Schantz har en härlig förmåga att skapa uttryck som ger mig bilder inne i skallen. I Lärarförbundet slåss mot väderkvarnar blir det väldigt tydligt att ett lärarfackförbund som försöker tysta kritik från lärare är väldigt fel ute. Varje gång de dunkar ner någon kritisk lärare så dyker det upp tio nya. Det får nog byta strategi och visa att de som det största lärarfacket tar sitt ansvar och lyssnar på vad lärare egentligen tycker.

Jag ser Eva-Lis Sirén komma åkande på taket till sin bil med en lång lans riktad mot väderkvarnen nedan.
tisdag 7 december 2010

Rod Stewart - I don't want to talk about it

I inlägget Jag säger som Rod Stewart har bloggförfattaren Mats lyckats fånga den känsla som uppstår i mig när jag läser om fortsatt sjunkande kunskapsresultat. Det var ju inget oväntat, jag ser ju det varje dag i skolan, men det fyller mig med sorg och desperation. För den som vill läsa mer om PISA undersökningen och få analys av vad som borde göras hitta fler länkar etc. kan besöka Hur kan skolan bli bättre.


Vi ska vattna alla blommor

I ett skönt inlägg När man låter en blomma vissna så diskuteras det här med att elever inte blir sedda och vad som kan få ett barn att tappa modet inför färden in i vuxenlivet. Ibland får jag gåshud av storleken i läraruppdraget, tänk vad många livsöden man är med och påverkar och hur illa ett förfluget ord kan ta men vad som är värre är faktiskt det man inte säger, det man inte ser, de som blir osynliga.måndag 6 december 2010

L’enfer c’est les autres

L’enfer c’est les autres är ett argt och ilsket blogginlägg om det som är fel. Skrivet när hårt väder inte möts av sköna människor som kämpar sig igenom problemen utan förstärks av andra. Ilska är en stor kraft och jag tycker att Jean-Paul Sartre har helt fel när han säger "helvetet är de andra" men njuter av den nödvändiga ilskan mot det som behöver förändras.

Train Snow Plowing 2

Hos Morrica hittade jag det här underbara klippet som jag sen länkade från Youtube. Spännande att se om det fungerar som det ska. Jag är en stor tågälskare och nu när vi har vinter och svenska tåg har stora förseningar tycker jag att ett lite annat exempel från Kanada kan inspirera.söndag 5 december 2010

School's Out

En liten sidoblogg, här är Christermagister's School's Out som erbjuder ett roligt äventyr för den som vill möta lite hårdare rock, aktuellast vid mitt besök var WASP.

Att besöka en blogg

Jag tänker på min barndoms besök. Det var faster Elin som morrade om skornas placering och med snabba tag såg till att jackorna åkte in ett skåp högt upp men vars hem var fullt av spännande saker. Hos tant Agda och farbror Elof kom man in direkt i det stora köket och det var fullt av bulldoft och man kände direkt att man kunde klättra upp i Elofs knä medan Agda dukade fram något gott.

På min upptäcktsfärd i bloggvärlden besökte jag junitjejen och en värld full av skönhet mitt i vardagen. Jag avnjuter ett besök på Liseberg som inte ligger långt från där jag bor och jag läser lite i en diskussion om att plagiera. Jag läser om vardagsäventyr, en vacker kudde och inslagna julklappar och tittar på hennes vinterbilder och tittar på en barn-DVD och jag fascineras av hur en snabb upptäcktsfärd kan förse med så många intryck. Håller jag på att bli en riktig bloggare ...... i vilket fall vintern är vacker. Njut den!

lördag 4 december 2010

Video, vinterträdsfyrverkeri

   Alla bloggar med självaktning måste ha en video. Jag har inte kommit på hur jag ska länka till någon annans på ett snyggt sätt så jag får ta och använda en egen.       Hoppas den var rolig. Den är gjord med appen Fluid Fx.  Jag länkar också till Det stundar innanför där Anne-Marie Körling gillar läget nu i vintertid även om hon i och för sig fokuserar på hur gott det är inne med tekannan. Vintern är härlig, på med långkalsongerna och njut.

Det är roligt med matematik

Räknenissar är ett välformulerat inlägg om det obehagliga i när någon reducerar en till bara siffror. Det känns ofta som att läraryrket är något som har en stor press om likformighet. Det finns så många runt omkring som säger att bara ni gör så eller så blir det mycket bättre. Herr Bombadill vill verkligen inte vara bara en siffra, han ska skaffa hatt och tänker se sig som en "distingerad herre".

Det är klart jag är ju mattelärare och älskar att räkna på hållfastheten hos en pall, antal steg man måste ta till månen (760 miljoner ungefär rakaste vägen) och hur länge luften räcker i en Folkvagn om det är sjutton barn i den. Mitt kanske största intresse av alla är att räkna på miljöfrågor och mäta vårt ekologiska fotavtryck eller mängden virtuellt vatten i en tomat. I ett tidigare inlägg hänvisade jag till Helena von Schantz och en diskussion om att betala för naturens resurser, i det sammanhanget så börjar kalkylprogrammet köra igen och det är mänskliga behov och förmåga som är parametrarna i ekvationen om vi ska rädda planeten eller ej.

Ovanligt varmt på Grönland!

Det blir varmare men inte här är ett intressant inlägg om att man får se saker i ett större perspektiv. I kyla och bister köld så kan man oroa sig för uppvärmningen, fast jag tycker förstås att det verkar bättre att göra något åt den. Helena von Schantz inlägg om Ska vi rädda den här planten? talar klarspråk om vad som egentligen behövs. Hon har många insiktsfulla men framför allt raka inlägg inom flera frågor.

Inspireras av naturvetenskap

LTH julkalender är ett litet äventyr i kemi och de andra naturvetenskaperna.

Herr Bombadill har vaknat i bloggvärldenHerr Bombadill tycker om att gilla läget och när andra klagar på vintern så fotograferar han hur vackert det är med han går till skolan. Det var förstås kallt om händerna att fota i kylan men då kändes det dubbelt så gott att komma in och lägga händerna runt kaffekoppen.

Herr Bombadill tycker om att skriva, måla, skapa, .......

Herr Bombadill är allra mest intresserad av äventyr, stora som små.