onsdag 27 april 2011

Klokt om balansen i pedagogiken men ....... !!!!!!!

I Samma slappa skolkritik världen över skriver Sven-Eric Liedman klokt kring förutsättningarna för att hitta en sund balans mellan förmedlingspedagogik  och eget arbete. Han redogör också för framväxten och spridningen av olika skolfilosofier, ytterst läsvärt. Varför ska han sen polemisera så mot Zarembas artiklar? Sven-Eric har ett citat kring den negativa hanteringen av lärarkåren  

" Börja med att inte betala lärarna löner jämförbara med andra gruppers med motsvarande utbildning. Förnedra professionen i massiva propagandakampanjer (utan större omsorg om verkliga fakta). Tillmät dem som kritiserar utbildningen större trovärdighet än dem som stödjer den. Gör det tid efter annan svårare att kvalificera sig för yrket genom höjda inträdeskrav. Ta slutligen bort professionens autonomi.”

Är inte det precis det här som är huvudbudskapet i Zarembas artiklar och är de kanske helt överens i en mycket grundläggande frågeställning? Den negativa behandlingen av startade startade med Gösta Brodin i Åstorp 1982 och har sen följts upp av Kommunförbundet, SKL och otaliga politiker.

Skötsam och duktig

Nu börjar diskussionen ta fart kring orden "skötsam" och "duktig" och kraftfullt negativa paralleller görs som  visar starkt negativa känslor av ilska mot båda dessa saker. Varför?

Katederundervisning är en bra metod

Läs replik i GP

tisdag 26 april 2011

Gamla skolsynder spökar fortfarande

En ytterst välskriven artikel i Östgötakorrospondenten, Corren ger mig det finna uttrycket "postmodernistisk" för den tramspedagogik med "statistlärare" som en del har förespråkat.

Upproret har inte startat än ......

Aftonbladet fläskar på med rubriken Lärare i uppror och absolut att många lärare är upprörda återigen över en arbetsgivare som satsar på att ge lärare sämsta lönelyftet av alla grupper på arbetsmarknaden. Därifrån är det dock långt till uppror och jag hävdar att lärarna är alldeles för lydiga. Det borde vara dags för lite civil olydnad snart. Den nedåtgående skolspiralen kommer att snurra ännu fortare. Jag citerar en kommentar av Jan Lenander på lrbloggar:
"I ett utbildningsyrke, som lärare är, känns det rimligt att utbildning värdesätts högt och att även förmågan att tillgodogöra sig utbildning vägs in. De studenter som tas in på lärarhögskolan bör ha bra betyg och fina studieresultat själva. Detsamma borde gälla för rektorer etc."
Att bryta den negativa lönespiralen för lärare är en grundförutsättning  för att styra skolan rätt och bryta skolans negativa spiral.

torsdag 21 april 2011

Det är bra med skötsamma och duktiga människor

Kommentarerna till ett tidigare inlägg Det gäller att inte vara lydiga!!! fick mig att tänka till. Det krävs oerhört duktiga sjuksköterskor som räknar rätt på medicinen varje dag, lågstadielärarinnor som är duktig på svenska språket och att lära ut om det, ingenjörer som är duktiga på att räkna rätt på broars hållfasthet ... och de måste sköta detta dag ut och dag in utan att missköta sig. Samhället brakar ihop utan skötsamma och duktiga människor och ifall vi bara har idoler som är det motsatta vad får vi då? Vi behöver nog skötsamma och duktiga lärare också!

onsdag 20 april 2011

Skolans inkompetenta ledarskap

Det är lite ironiskt att samtidigt som det började talas om pedagogiskt ledarskap i skolan så togs möjligheterna för det bort. Löjtnanten som blivit av med arbetet ansågs "extra bra som rektor då han skulle kunna förstå de som hade svårt" men han förstod förstås aldrig hur eleverna skulle kunna öka sina kunskaper. Det hängde förstås ihop med en arbetsgivare som inte ville ha kunniga rektorer utan ja-sägare för att kunna spara så mycket som möjligt. I DN kommer ytterligare en förklaring i LF förstår inte skolans problem med förklaringar till varför förskollärare haft så lätt att bli rektorer på högre stadier. Lite utbyte av tjänster på lärarnas bekostnad. Hur ska vi kunna få ett modernt pedagogiskt ledarskap när den stora fackföreningen Lärarförbundet motarbetar det.

Lärare, dags för lite Hot Rocking

Zoran Alagic rör upp känslorna och rannsakar myterna om skolan, snart bättre än Björklund själv och diskussionen blir het kring enkla ord. I LR har en presschef som heter Zoran tydliggörs det så bra och diskussionen blir frejdig som vanligt hos Tysta tankar. Det är dags för oss lärare att ägna oss åt lite "Hot rocking" och återerövra vårt yrke. Våra olika yrkesidentiteter. Upp till kamp för lärarna det är bra för eleverna. Att jag väljer Judas Priest som symbol för kampen kan tolkas på många sätt. ;-)

tisdag 19 april 2011

Ett mer seriöst inlägg om en spännande skola

Det är återigen dags för reklam för skollyftet och den här gången blir det inlägget: Gamla konflikter blir nya möjligheter. Är skollyftet något som kan vända Skolan - Titanic bort från isberget.

Lite med anledning av diskussionen om en osexig skola

Jag har varit hos Tysta tankar igen och fått lite inspiration om hur saker ska bli sexigare i skolan.

Visst behövs ett rejält skollyft!freedigitalphotos.net
Nu öppnas möjligheter att bygga på det bra är ett exempel på ett härligt inlägg för den fina idén skollyftet. Jag inser att vi har massor med medel att klaga på andra lärare och har till och med hittat på uttryck som "katederundervisning" för att dunka kollegor i huvudet med men här känns det som ett nytt perspektiv där vi stöttar varandra.

torsdag 14 april 2011

Det gäller att inte vara för lydig som lärare !!!!!!

Hos Tysta tankar i inlägget De "duktiga" lärarnas löner läser jag ....
"De barn som har lärt sig att lydnad är framgångsvägen och trivs i rollen som ”duktig” kanske dras till läraryrket och väntar sig ytterligare belöningar i form av hög lön. Tyvärr råder marknadens hårda lag och ”lydnad” är inte hårdvaluta i ett yrke som snarare kräver situationsanpassat ledarskap och självständighet"
och min kommentar blir självklart.Judas Priest - Breaking The Law

Zarembas 5:e artikel, ett citat

Det är ingen vacker syn

Sveriges kommuner och landsting bör hållas utanför debatter och utredningar om skolans framtid, ty i dessa sammanhang saknar SKL all legitimitet. Detta sällskap av kommunala chefer representerar inte väljarna, inte eleverna, inte lärarna, inte Sveriges nationella intressen. Det har haft tjugo år på sig att bekräfta att det i skolfrågor endast representerar trångsyntheten, och det har lyckats alltför väl.

tisdag 12 april 2011

Dags för lärarna att kasta av sig syndabocksoket.

Zarembas serie har nått ett klimax med inlägget Sverige har slutat undervisa - Så förlorade lärarna sitt yrke och i en kommentar hos Helena von Schantz läser jag att lärarna kanske har chansen att kasta av sig syndabocksoket.

DN följer upp med en insiktsfull betraktelse kring svensk skolforskning Forskarnas skolsvek och jag blir allt mer hoppfull. Jag har börjat prenumererar på DN.

Jag lyfter också fram en för mig ny bloggröst Inga Magnusson och hennes inlägg Så förlorade lärarna sin yrkesroll.

FLASHMOB - TESTÉ SUR DES HUMAINS - TVA

söndag 10 april 2011

Children Full of Life (4 of 5)

Wow, det är roligt när någon kämpar för det rätta!


Man måste låta rätt gå före galet.” En skolas kamp mot överheten" och Maciej Zaremba växlar upp!


Maciej inser exemplets makt och vi som har lidit av den progressiva skolan och det sociokulturella perspektivet, vi gläds över någon som tar avstamp i det socialistiska kunskap är makt för att vissa att Sverige behöver en skola där kunskap är i centrum för skola och lärarutbildningar.

torsdag 7 april 2011

Nu summeras katederdebatten på ett positivt sätt!!

freedigitalphotos.net
I inlägget Bra summering av katederdebatten så får vi en positiv avstamp inför ett fortsatt bra skolår 2011. Jag tackar Zoran, Jan, Mats, Anna mfl.

onsdag 6 april 2011

DN summerar och tydliggör viktiga saker för skolan

freedigitalphotos.net 
I ledarartikeln Den glömda läraren så kommer DN med det tredje steget för att poängtera vad som är problemen i dagens svenska skola. Det börjar vara dags att ta itu med det gammalmodiga ledarskapet för skolan och lärarnas syndabocksvandring. Det är dags att lämna diskussionen om Flumpedagogik vs Katederpedagogik och ge lärarna de nödvändiga förutsättningarna kring resurser, respekt, autonomi och uppföljning av det viktigaste uppdraget.

tisdag 5 april 2011

Äntligen, DN står upp för elevernas rättigheter

DN fortsätter sin välgjorda serie om när skolan misslycka här. De berättar vidare om när ledarskapet fallerar och när målen blir orealistiska för att rektorer, lärarutbildare, forskare etc. arbetar med utopier istället för verklighet.

I DN gör en insats mot vanskötseln av skolan så började de berätta om en enskild skola och nu går de vidare och breddare temat. Heja DN! Min favoritbloggare demonstrerar hur motståndet mot bättre skola försöker hitta formerna i Dessa hjältesagor. Mats är kreativ och härlig men ett tydligt redskap för de som förstört svensk skola. Hans öppna härliga sätt visar dock upp den mytbildning som byggts upp av skolfrälsare mfl.

måndag 4 april 2011