måndag 30 maj 2011

Lärare ska inte ha dåligt samvete

Skolans problem är enbart ledningens fel säger det som behövts sägas så länge. Vi lärare är trötta på att vara syndabockar för skolans problem.En liten syndabock som .....

fredag 20 maj 2011

Swimmers challenge whirlpools & tide rips at Deception Pass

Vi lärare sveps med av SKLs otäcka besparingsströmmar. Ska vi klara oss?

Kritisk insyn, en intressant blogg

Kritisk insyn är en intressant blogg av Bertil Törestad. Det är inte för att han valt samma snygga layout på sin blogg som jag, utan för att han ger så kristallklara snygga inblickar i skolans och våra ungdomars situation, som jag rekommenderar bloggen varmt.

tisdag 17 maj 2011

Scariest Sink Holes Known To Man

Jag tänker på SKL

Peter Gärdenfors om ämneskompetens

I boken Lusten att förstå säger Peter Gärdenfors följande i samband med att skapa förståelse hos eleverna: "En lärare som vill uppnå detta måste, för det första, själv ha en djup förståelse av sitt kunskapsområden. För det andra måste läraren förstå i vilken ordning materialet skall presenteras för att göra det så lätt som möjligt för eleverna att se de relevanta mönstren. För det tredje måste läraren ha goda insikter i de missuppfattningar och andra hinder som eleverna ofta råkar ut för och strategier för att komma runt dessa."

onsdag 11 maj 2011

Kompletterande bilder av svensk skola

Skolan blir bara bättre och bättre ger en kompletterande bild till Zarembas artiklar trots ett försök till att polemisera mot dem. Den erkänner den skada besparingar och dålig ledning orsakar skolan och lyfter fram vilka fina nya möjligheter vi lärare har fått om vi bara ges förutsättningarna för att lyckas. Skolan kan bli bra om vi får en huvudman som besinnar sig men lärarlönerna och dålig behandling av lärare är fortfarande ett stort hot!

tisdag 10 maj 2011

Kunskap bygger på kunskap

I Peter Gärdenfors bok Lusten att förstå så definieras "Kunskap är informationen som har tolkats, värderats och satts in i ett sammanhang" och plötsligt kan vi slippa urvattning av ordet kunskap till att endast handla om fakta. Den löjliga polariseringen fakta - förståelse kan vi lägga bakom oss. Då blir begrepp som att "kunskap bygger på kunskap" intressanta och vi kan också tala om vilken nivå, djup som kunskapskedjan lett till. Ett fint begrepp kan få riktig kraft Progression ett viktigt begrepp som borde vara lätt, ja det tycker jag låter rätt!

I slutet av ovanstående inlägg ställs några frågor: Kan det finnas kopplingar mellan Vem ska ha högst lön? och vilken progression som lett fram till lärarens kunskap och leder det vidare i tankar kring Långsiktig skolpolitik. Jag besvarar frågorna kärnfullt med att 
lärare som presterat väl under långa svåra utbildningar behöver uppvärderas kraftigt om svenska skolan inte ska gå under.

söndag 8 maj 2011

Svåra saker ska löna sig även för lärare

freedigitalphotos.net
En stor debatt fram och tillbaka har brutit ut kring Villka är de lätta ämnena och det handlar om att Metta Fjelkner twittrat "Lärare med längsta studietiderna och tunga ämnen i grund- och gymnasieskolan måste få konkurrenskraftiga löner…" Det är förstås väldigt luddigt om vad det handlar om och en del hävdar att det är förberedelsetid, elevutmaningar, .... även om jag undrar om det inte handlar om att vilka ämnen som är svåra att lära sig. Vilka ämnen har en lång progression fram till att man kan tillräckligt mycket som lärare? Jag tycker det kan vara viktigt att fundera kring hur man rekryterar duktiga elever som valt de svåraste gymnasieprogrammen och där fått de högsta betygen i allt från Matematik E till Engelska C. Visst är det dessa elever och den förmågan som behövs för att bli ämneslärare i matematik eller engelska?

fredag 6 maj 2011

Satsa på ämneslärarna !!!

En bra lärare behöver en bra allmänbildning för att kunna möta många olika elever och en pedagogisk/didaktisk kompetens för att kunna stimulera deras lärande på bästa sätt. Sverige behöver dock kunna erbjuda elever, åtminstone på högstadiet och uppåt, ett rejält djup i kunskaperna och det enda sättet att kunna det är genom att kunna erbjuda en ännu djupare ämneskompetens hos lärarna. Sverige behöver ämneslärare som har båda kompetenserna och det är dags att satsa på deras kompetens innan Sveriges spetskompetenser förtvinar.

       BEJAKA DUBBELKOMPETENSEN !!

Vi har för reglerade arbetstider !!!!!

I Sluta diskutera lärares arbetstider så redogörs för argumenten varför SKL ska sluta tjata om dessa. Ska någon förändring göras så ska den innebära mer frihet för lärarna. PUNKT SLUT! Dumt att försämra arbetsvillkoren när det redan är svårt att få tag på duktiga lärare.

torsdag 5 maj 2011

Höj lönerna mest för de som behövs mest

I LR har rätt - Styr med lönen så tar Tysta tankar upp att det är dags att fokusera på att rekrytera tillräckligt många duktiga lärarstudenter. I Lärares lön så tar Christermagister upp att det mest centrala argumentet handlar om att kunna rekrytera nya lärare och få dem att välja läraryrket framför sina alternativ. De här argumenten håller bäst när varje lärarkategori går fram på egna meriter, det är dags att lämna det ofruktbara hur mycket har de, mer än oss ....

onsdag 4 maj 2011

Årets kalkon i skoldebatten

Favoritbloggaren Tysta tankar diskuterar riktigt dåliga debattinlägg i Socialt mediedrev mot Zoran? och jag lyfter ut en kommentar av Jan Lenander i sin helhet:
"Jag tycker det hade varit mer rättvist att lyfta fram exempelvis Ingela Gardner Sundström som kör SKLs vårtradition om att förtala lärare i Agenda. När vi inte vill göra som SKL vill så är vi ineffektiva och bryr oss inte om eleverna. Det är kanske vi som har kompetens att bedöma vilka lösningar som är effektiva och bra för eleverna.
Svartmålningen av skolan är ett hinder för framgång är ett svårslaget stycke snömos för att blanda bort korten kring att det är SKL som kritiseras mest och de flesta andra får positiva omdömen i debatten. Det är mitt förslag till årets kalkon.
Tänk om vi medarbetare inom skolan gav vår arbetsgivare lite berättigad kritik istället för att tjata på varandra."

tisdag 3 maj 2011

Lärarnas arbetsgivare ljuger

Dignidad - (o)Värdighet tar upp hur Stockholm stad kör det dubbla budskapet att hävda att "Bra lärare måste få bra betalt" samtidigt som de ger lärarna som grupp en rejäl reallönesänkning. Antingen ljuger de eller också anser de att de flesta lärare i Stockholm är usla.

SKL:s förtalskampanj av lärarna fortsätter

Den stora svartmålningen av lärarna görs alltid av SKL, de använder arbetstidsdiskussionen för att linda in försåtliga påhopp om bristande elevfokus, ineffektivitet, när sanningen är att det inte finns någon uppföljning som gör att de vet ett enda dugg om lärarnas viktigaste uppdrag. Svartmålning av skolan ett hinder för framgång och jag håller med om detta men SKL går först med sin ständiga användning av lärarna som syndabock.