fredag 11 februari 2011

Prov och betyg, pojkar och flickor

En undersökning visade på tydliga skillnader mellan pojkar och flickor när det gällde jämförelelse av betyg på nationellt prov och slutbetyg. Christermagisters inlägg Pojkar missgynnas i betygssättningen är mycket klargörande kring orsakerna och kommentarerna håller också hög klass.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar