onsdag 27 april 2011

Klokt om balansen i pedagogiken men ....... !!!!!!!

I Samma slappa skolkritik världen över skriver Sven-Eric Liedman klokt kring förutsättningarna för att hitta en sund balans mellan förmedlingspedagogik  och eget arbete. Han redogör också för framväxten och spridningen av olika skolfilosofier, ytterst läsvärt. Varför ska han sen polemisera så mot Zarembas artiklar? Sven-Eric har ett citat kring den negativa hanteringen av lärarkåren  

" Börja med att inte betala lärarna löner jämförbara med andra gruppers med motsvarande utbildning. Förnedra professionen i massiva propagandakampanjer (utan större omsorg om verkliga fakta). Tillmät dem som kritiserar utbildningen större trovärdighet än dem som stödjer den. Gör det tid efter annan svårare att kvalificera sig för yrket genom höjda inträdeskrav. Ta slutligen bort professionens autonomi.”

Är inte det precis det här som är huvudbudskapet i Zarembas artiklar och är de kanske helt överens i en mycket grundläggande frågeställning? Den negativa behandlingen av startade startade med Gösta Brodin i Åstorp 1982 och har sen följts upp av Kommunförbundet, SKL och otaliga politiker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar