torsdag 5 maj 2011

Höj lönerna mest för de som behövs mest

I LR har rätt - Styr med lönen så tar Tysta tankar upp att det är dags att fokusera på att rekrytera tillräckligt många duktiga lärarstudenter. I Lärares lön så tar Christermagister upp att det mest centrala argumentet handlar om att kunna rekrytera nya lärare och få dem att välja läraryrket framför sina alternativ. De här argumenten håller bäst när varje lärarkategori går fram på egna meriter, det är dags att lämna det ofruktbara hur mycket har de, mer än oss ....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar