lördag 29 januari 2011

Det kan väl inte bli varmare på vintern

Jag kommer i en serie inlägg lyfta fram en av de goda samhällskrafterna, forskaren Olle Häggström och i mitt första inlägg tänkte jag låta honom förklara skillnaden mellan skepsis och förnekande av klimateffekten i newsmill-artikeln "Hyckleri av Stockholmsinitiativets Göran Ahlgren". Det behövs att någon med en skeptisk inställning till vetenskap arbetar med alternativa teorier och analyser av resonemang men det är inte alls samma sak som en renodlad vetenskapskritik med hopsamlad negativ information. Ifall man inte arbetar med att bygga upp sina alternativa utsagor från någon vetenskaplig grund och bevisa sina egna teser så blir det enda kvarvande ett förnekande av den andra teorins giltighet.

I ett relativt perspektiv kan det bli varmare på vintern än det var föregående år trots att vi fryser om vi inte klär oss väl. I ett globalt perspektiv kan det bli varmare på norra halvklotet trots att vi har en ovanligt kall vinter om det är Ovanligt varmt på Grönland.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar