lördag 1 januari 2011

Jag känner hopp för 2011

Det kommer mycket nytt under 2011. Styrdokumenten är verktyg som hjälper och de får inte användas som vapen. Vi ska ha det i minnet! De har höga mål men ägnar sig inte åt någon utopi utan alla kan använda dem i sin vardaglig verklighet med fel och brister. Vi är på väg att vinna kampen för att skolan ska ägna sig åt undervisning, inte som som en motsats till något utan som ett sätt att hjälpa oss ta hand om eleverna, ett sätt att ge eleverna vingar och ett sätt bygga relationerna eleven behöver.
Under 2011 kommer vi möta ursäkter och undanflykter och ren otillräcklighet men det finns fler som med sitt engagemang kommer att göra saker bättre. Det är ingen utopi som kommer uppnås och vi kommer känna sorg i vårt hjärta när förbättringen är för liten, när modlösheten hänger kvar men jag känner tillförsikt för att om ett år har vi en lite bättre skola.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar