lördag 29 januari 2011

Olle Häggström en torr och bra hemsida

Besök gärna Olle Häggströms hemsida och ni kommer att upptäcka att han inte kommer få några pris för originalitet eller layout men att han förutom att vara Professor i statistik hinner med kraftfulla vetenskapliga resonemang inom ett flertal områden. För mig som tror att forskningsgrenen statistik närmar sig ett nytt genombrott som ett sätt att beskriva sanningen om slumpmässiga företeelser är det lite WOW bara att vara professor inom detta område. Då jag tror att förmåga inom ett område ökar chansen att lyckas på andra och att ett djupt vetenskapligt angreppsätt är allmängiltigt blir hans andra tankar oerhört intressanta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar