måndag 20 december 2010

Det hänger på undervisningen

Just det, Det hänger på undervisningen och den första förklaringen är sjunkande skicklighet hos lärarna om nu det allmänna konsensustankarna kring hur viktigt detta är stämmer. Här lyfts dock något helt annat fram som troligast orsaken, nämligen eget arbete, och här beskrivs ett försök med strukturerad helklassundervisning som visar sig var klart och tydligt att föredra. Det är nu dock väldigt många som lyfter fram individualisering som viktigt för att bland annat lyfta fram de svagaste men detta begrepp har varit alltför luddigt och misstolkats avsevärt. Inlägget Möt individerna i grupp diskuterar detta utförligare. Vad gör vi med eleverna?

http://www.freedigitalphotos.net/images/Other_Holidays_and_E_g321-Stack_Of_Books_p21492.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar