söndag 12 december 2010

Välfärden 3.0, hjärnkraft, lekfullhet och ansvar

Jag besöker skolutvecklare Pluraword's blogg och läser tankar om hur vi skapar en framtida välfärd, Välfärden 3.0 med de vikigaste ingredienserna och att Hjärnkraft är den bästa vägen dit. Jag kompletterar detta med ett inlägg han har om lekfullhet och jag tänker med stor nostalgi på ungdomens lekar som var en sådan viktig förutsättning för den vuxnes uppfinnande och skapande. Det här speglar jag sen emot något helt annat dvs. ansvar men det gör jag med en tro på att ansvar hänger ihop med riktig frihet och riktiga möjligheter. Jag understödjer tesen att Ansvar gör att man ställer krav från bloggen Lärare är bra att ha.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar