onsdag 22 december 2010

Fram med pengarna!

Jag läser Skolans ansvar att motverka nätmobbing och känner så starkt för de som råkar illa ut. Ja, vi vill att skolan ska ta mer ansvar för att skydda våra barn.

Mot en bakgrund med kraftigt sjunkande kunskapsresultat i skolan. Mot en bakgrund där omvårdnadsuppdraget i skolans värld hela tiden betonats mer och mer på bekostnad av kunskapsuppdraget. Mot en bakgrund med läraryrket som ett yrke hårt drabbat av sjukskrivningar med sin grund i en allt mer pressad yrkesroll. Mot den bakgrunden är det viktigt att Avgränsa läraruppdraget, det är viktigt för eleverna. Dagens skola sviker om och om igen elevernas behov av kunskap och dömer dem till sämre livsmöjligheter.  Nu får det vara sluta med nedskärningar på skolans viktigaste område.

Det är då viktigt att andra delar av samhället inte missar sin del av ansvaret. Ifall föräldrar, sociala myndigheter, organisationer och alla andra inte också ökar sitt ansvarstagande i dessa frågor så lyckas inte insatserna. Skolans ansvar är ingen ursäkt för andra att backa från sitt ansvar.

Det är dock i nuläget framför allt viktigt att inte skolans huvuduppdrag drabbas av ytterligare nedskärningar. Nya uppdrag ska täckas in med minst motsvarande mängd nya resurser. Fram med pengarna!

http://www.freedigitalphotos.net/images/Money_g61-Gold_p24512.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar