fredag 18 mars 2011

Lärare ska leda grupper

Skolan har strulat till läraruppdraget och talet om handledare, coaching, frivillighet har gjort att vi glömt bort att den effektivaste undervisningen bedrivs av en ledare med hög kompetens som visar eleverna vad de behöver lära sig. Jag förespråkar ökad valfrihet för eleverna och relationspedagogik men vi får inte vara rädda för ledarskapet. Eleverna behöver det.

Läs Strukturerad lärarledd undervisning !

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar