tisdag 15 mars 2011

Vi ska veta att alla skolor är bra!

I Friskolor och kommunala skolor kan lära av varandra går SKL i polemik mot en friskoleförespråkare som bröstar sig så mycket att han pekar finger åt andra. Det är bra att bilden av friskola som garant för bättre punkteras rejält. En annan friskoleförespråkare ojade sig över att med de nya likformiga reglerna för alla slags skolor så blev det för svårt att göra vinst. Jag påminner att friskolor har inget berättigande i sig själva, de måste vara effektivare när det gäller alla elevernas behov i annat fall ska de inte finnas. Jag återkommer till uppföljning av alla skolor och att de uppnår det viktigaste för eleven är något som måste börja göras omedelbart.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar