måndag 7 mars 2011

SKL sprider myterna

Morrica förtydligar två viktiga åsikter som jag hoppas att alla håller med om:
"a. att lärare tar sitt uppdrag på allvar, tar sitt ansvar och överlåter åt andra att ta sitt; att elevernas kunskapsutveckling är lärares fokus, oavsett huvudman.
b. Att lärare följer styrdokument och lagar, och rätar på ryggen och faktiskt säger nej till arbetsuppgifter som riskerar att ta tid och utrymme från läraruppdraget."
Diskussionen som kommer efter börjar sen ta riktig fart kring debattens inriktning och vilka som sprider budskap som leder oss fel. Jag fascineras av den usla uppföljning av lärares viktigaste uppdrag som gör att skolledningen inte har en aning vilka som gör ett bra jobb och kommunerna inte ens har insikten att se vilka negativa effekter den genomsnittlig obehöriga läraren har på verksamheten. Då är det lätt för mig se hur SKL och kommunerna om och om igen kört propagandakampanjer för att dölja att de faktiskt inte har en aning om hur de ska styra skolan för att den ska ge eleverna bra med kunskaper.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar