onsdag 16 mars 2011

Teknikutveckling och företagande för alla !!!

"Vi behöver införa nya ämnen på föreskole, skol, högskole och universitetsnivå omgående som fokuserar på att utbilda våra unga människor i teknologi, digitalisering samt internationella affärer. Och ja, jag menar att dessa ämnen skall introduceras även på förskolenivå"

1 kommentar: